Hậu Giang kiểm điểm hàng loạt giám đốc sở, lãnh đạo huyện

TPO - Tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm 21 tập thể và cá nhân có liên quan đến những sai phạm nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 25/10, theo nguồn tin của Tiền Phong, UBND tỉnh Hậu Giang đã có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 344 ngày 14/3/2018 của Thanh tra Chính phủ. Qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những hạn chế mà Thanh tra Chính phủ nhận xét tại kết luận thanh tra.

Cụ thể, tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm 21 tập thể và cá nhân có liên quan đến những sai phạm nêu trong kết luận. Trong đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm gồm 04 tập thể (Tập thể UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường).

Đồng thời, đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 17 cá nhân là Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tại thời điểm thanh tra, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh; Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông; Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT; Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp; UBND huyện Châu Thành; UBND huyện Phụng Hiệp; UBND huyện Châu Thành A; UBND thành phố Vị Thanh; UBND thị xã Long Mỹ; UBND huyện Vị Thủy.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ thông báo về kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường; đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Qua đó, chỉ ra nhiều sai sót trong công tác quản lý đất đai ở Hậu Giang, khi chuyển đổi 5.755 ha từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất ở mục đích không đúng quy hoạch, tự phát.

Nhiều trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án; các tổ chức, cá nhân được thuê, giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ còn yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định đã cấp cho các tổ chức, cá nhân,

Từ những sai phạm trên, theo kết luận số 344 của Thanh tra Chính phủ, tổng số tiền phải thu hồi là trên 228 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hậu Giang đã xử lý được 176 tỷ đồng (đạt 77%), còn lại hơn 52 tỷ đồng phải thực hiện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng