Từ bài thơ gây chấn động dư luận và “đêm trước đổi mới”:

Hiến Đại hội Đảng 5 chữ “Dĩ ”

TP - Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là về nhân sự của Đảng khóa X. Tôi xin bàn tiêu chuẩn đức, tài bằng 5 chữ “Dĩ” của người lãnh đạo để kính dâng Đại hội 5 chữ “Dĩ” đó là:

Một, và cũng là điều trước hết người lãnh đạo phải biết Dĩ công vi thượng. Đây cũng chính là cốt lõi về đạo đức của tư tưởng Hồ Chí Minh, và Người đã từng nói đi nói lại không biết bao lần Đảng ta là một Đảng cầm quyền, nhưng không có mục đích nào khác ngoài mục đích vì đất nước vì nhân dân.

Dĩ công vi thượng, đây cũng chính là lời Người đã dạy các học trò Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp của mình trong hang Pác Pó từ 65 năm trước, và những người học trò ấy đã thành nhân bởi vì biết luôn lấy đó soi mình.

Cho nên xin Trung ương và Đại hội hãy xem xét thật kỹ để nhận diện vừa qua ai không Dĩ công vi thượng như Bác Hồ đã dạy, mà “Dĩ công vi tư” lợi dụng chức quyền để trục lợi cho cá nhân, dòng họ, thì xin hãy loại ngay ra cho, quyết không đưa vào danh sách nhân sự Đại hội.

Hai là đã là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thì phải biết “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Đây là lời khuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi Người lên đường sang Pháp để hòa đàm về Hiệp định sơ bộ 6/3/1946.

Bất biến ngày nay là “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lênin về phương pháp luận khoa học dễ ứng với vạn biến như Bác Hồ đã từng căn dặn:

 “Phải biết rằng tình hình khách quan đang thay đổi hàng giờ, hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng, hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế, ta sẽ bị bỏ rơi, bị các bạn tỉnh táo nhanh nhẹn hơn vượt đi trước” (Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 4 trang 26).

Ba là “Dĩ hiếu hòa giữ ổn định”. Ước vọng cao nhất của dân tộc là đất nước ổn định và ổn định để kiến thiết quốc gia, bứt phá theo kịp bạn bè năm châu bốn biển. Cho nên phàm ở cấp vĩ mô, những người lãnh đạo Trung ương phải mưu lược hoạch định chiến lược, sách lược, thích nghi để giữ hiếu hòa với các nước thì đất nước mới có được môi trường hòa bình ổn định.

Tuy nhiên dĩ hiếu hòa không đồng nghĩa với “dĩ hòa vi quý” đối với các âm mưu đen tối từ cả trong lẫn ngoài. Riêng đối với nội bộ Đảng thì người lãnh đạo không được “dĩ hòa vi quý” mũ ni che tai, thủ tiêu đấu tranh nội bộ, thực hiện phê bình, tự phê bình- để ta không động đến người - người không động đến ta.

Vậy xin hãy nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Phê bình mình cũng như phê bình người khác phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt” (Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 5 trang 232).

Nếu ai không làm được như thế hoặc ngược lại thì đề nghị Trung ương không nên đưa vào danh sách ấy.

Bốn là - “Dĩ đoản phát trường”. Tức là trong quản lý điều hành xây dựng nền kinh tế đất nước - phàm là người lãnh đạo vĩ mô phải biết kết hợp khéo léo hài hòa trước mắt và lâu dài, trong đó lấy ngắn để nuôi dài, lấy bảo đảm sức dân hiện tại để phát triển nguồn lực tương lai với tầm nhìn xa trông rộng. Cấp lãnh đạo càng cao, tầm nhìn chiến lược phải càng xa càng rộng.

Trong vận dụng “Dĩ đoản để phát trường” phải xuất phát từ tấm lòng cao cả của người lãnh đạo biết thực sự thương dân, chăm lo bồi dưỡng và khoan sức dân, đừng để dân phải vét túi đóng góp trăm thứ phí, nhất là đồng bào nông thôn cũng như người nghèo ở thành thị đang bị phân hóa giàu nghèo quá lớn – “Kẻ ăn không hết – người lần chẳng ra”.

Nếu nói nước ta đang tụt hậu so với nhiều nước tới 20-30 năm thì mức sống của đa số dân ta cũng kém xa nhiều nước tới 20-30 lần. Cho nên Trung ương hãy chọn những người biết dĩ đoản để phát trường đưa vào danh sách nhân sự Đại hội.

Năm là “Dĩ đức trừ tà”. Tà đây là tà ma tham quan ô lại rác rưởi trong bộ máy công quyền Nhà nước. Đức đây là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của cán bộ lãnh đạo. Đạo đức - trước hết là sự gương mẫu về đức tính liêm khiết của người lãnh đạo.

Đồng chí không cần phải nói thật to, lặp đi lặp lại nhiều lần chống tham nhũng quyết liệt  - quyết liệt, mà chỉ cần đồng chí gương mẫu, sống thanh liêm, trong sạch, không tơ hào một đồng xu, thước đất bất chính, thì đó là tấm gương ngời sáng cập nhật thường ngày để cho cấp dưới soi mình.

Chẳng hạn như gương hai đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tự túc phương tiện đi làm việc hàng ngày bằng xe máy của mình, nên trong tỉnh đố ai dám dùng xe ô tô công vào việc tư. Và, chính cái đức độ đó là một loại vũ khí vô hình nhưng siêu uy lực để trừ tà theo khái niệm trên. Cả dân tộc này đang cần lắm những nhà lãnh đạo biết “Lấy đức để trừ tà”.

Theo dư luận xã hội thì đức là chỗ yếu nhất của nhiều cán bộ lãnh đạo ta hiện nay kể cả một số đồng chí trong Trung ương. Vậy một nghìn lần xin Đại hội hãy sáng suốt, đại sáng suốt để sàng lọc cho kỹ để những người thiếu chữ “đức” không lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá