Hình ảnh gia đình Đại tướng trên chuyên cơ VN 1911

TPO - Nhà báo Xuân Ba đi theo chuyên cơ ghi lại những hình ảnh gia đình Đại tướng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng