Hình thành tập đoàn kinh tế đa sở hữu

TP - “Kiên quyết sắp xếp, cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt, ngành nghề chính”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ khối Doanh nghiệp T.Ư, khai mạc sáng 19-11.

Thủ tướng cho biết, Đại hội XI của Đảng sắp tới sẽ thông qua nhiều văn kiện quan trọng về xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới. Các văn kiện khẳng định, kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần, là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết hoạt động của nền kinh tế.

Chính vì vậy, Đảng bộ khối, Đảng bộ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của đất nước, có vai trò to lớn và trách nhiệm rất nặng nề.

Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng chỉ đạo, chăm lo xây dựng, thu hút đội ngũ cán bộ quản lý giỏi; tăng cường hiệu quả, hiệu lực kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các sai phạm, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối; phân định rõ quyền sở hữu nhà nước và quyền kinh doanh của doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục chủ động, đi đầu thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các huyện nghèo giảm nghèo nhanh và bền vững.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá