Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho dân bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ tăng 5 lần

TP - Dự kiến từ 1/10, UBNDTP Hà Nội sẽ áp dụng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng tiền cho dân bị thu hồi đất nông nghiệp với mức hỗ trợ cao nhất bằng 5 lần giá đất nông nghiệp theo diện tích đất bị thu hồi thực tế.

Tin từ UBND TP Hà Nội cho biết giá bồi thường được thực hiện theo bảng giá đất đã được UBND thành phố ban hành hàng năm. Nếu thời điểm thu hồi đất, mức giá đã ban hành chưa sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp huyện đề xuất để Sở Tài chính báo cáo Thành phố xác định lại giá đất.

Cụ thể, UBND thành phố sẽ điều chỉnh mức giá đất theo thẩm quyền, không phụ thuộc vào khung giá đất do Chính phủ quy định.

Đối với đất ao vườn liền kề, đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, thị trấn, khu dân cư nông thôn được đền bù theo nguyên tắc mức hỗ trợ tối đa 70 phần trăm giá đất ở liền kề.

Đối với đất nông nghiệp, vườn ao trong cùng một thửa đất có nhà ở của hộ gia đình nằm trong khu dân cư có đủ điều kiện được bồi thường khi thu hồi theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cộng với hỗ trợ bằng 70 phần trăm giá đất ở (nếu sử dụng trước 15/10/1993 và bằng 40 phần trăm nếu sử dụng sau thời điểm này).

Đất nông nghiệp nằm trong địa giới hành chính phường, khu dân cư nông thôn, thị trấn ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 30 phần trăm giá đất ở trung bình khu vực đó.

Với các trường hợp cá nhân, gia đình bị thu hồi đất, có đủ điều kiện tái định cư như có nguyện vọng tự tái định cư được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng/hộ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá