Hỗ trợ người có phương tiện bị cấm lưu thông

TP - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ những người phải thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông

Các phuương tiện giao thông bị cấm lưu thông.
Thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/12. Đối với trường hợp mua xe cơ giới ba bánh, bốn bánh mức hỗ trợ là năm triệu đồng cho một xe phải thay thế.

Đối với trường hợp mua xe tải ngoài mức hỗ trợ năm triệu đồng cho một xe phải thay thế còn được hỗ trợ thêm bốn triệu đồng cho một xe tải mua mới. Số xe tải mua mới được hỗ trợ không vượt số xe phải thay thế.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8/2009.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá