Bình Dương:

Hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng

TP - UBND tỉnh Bình Dương vừa có Công văn gửi các sở ngành liên quan về việc tăng thêm mức hỗ trợ đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng trên địa bàn.

Cụ thể là những nhóm đối tượng: Học sinh - sinh viên (tăng từ 30% lên 60% mức đóng); người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình (hỗ trợ từ 30% lên 100% mức đóng); thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (được hỗ trợ 20% mức đóng) và người nhiễm HIV (hỗ trợ 100% mức đóng). Nguồn kinh phí thực hiện từ Quỹ kết dư khám chữa bệnh BHYT của tỉnh. Thời gian áp dụng từ 1/5/2019 đến 13/1/2020. Các năm sau đó sẽ căn cứ vào quỹ khám chữa bệnh BHYT kết dư để quyết định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng