Hỗ trợ vốn cho nông dân vùng hạn hán thiệt hại

TP - Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Ninh Thuận và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do hạn hán kéo dài, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề nghị các địa phương bị thiệt hại tổng hợp tình hình (trong đó có thiệt hại từ nguồn vốn vay ngân hàng) để báo cáo Thủ tướng xem xét.

NHNN cũng đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện hỗ trợ; khẩn trương xác định vùng thiên tai; hướng dẫn thủ tục công bố thiên tai làm cơ sở để NHNN, Bộ Tài chính cáo cáo Thủ tướng... Đặc biệt, Thống đốc NHNN yêu cầu: Các tổ chức tín dụng kịp thời, chủ động hỗ trợ, rà soát khoản vay, cơ cấu thời hạn, xem xét miễn, giảm lãi vay, cho vay mới…; Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội đối với vùng bị thiệt hại, góp phần giúp người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng