Hòa Bình cần tập trung phát triển nông nghiệp, du lịch

Ngày 12-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý tỉnh Hòa Bình cần tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, du lịch và dịch vụ, phấn đấu sớm thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo.

Hôm qua, Tổng Bí thư thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình, để kiểm tra, nắm tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng 2011 và công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh phải tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, tạo chuyển biến ngay từ khâu cán bộ, nói phải đi đôi với làm, thiết thực và hiệu quả, có như vậy dân mới tin. Bên cạnh đó, cần kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, hách dịch, xa dân; cần chăm lo hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số…

Hòa Bình kiến nghị Trung ương sớm có cơ chế đặc thù và tăng cường hỗ trợ địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, phát triển nguồn nhân lực và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá