Hoàn chỉnh chính sách phát huy đội ngũ trí thức

TP - Hôm qua (15-8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và một số ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoàn chỉnh chính sách phát huy đội ngũ trí thức

> Đầu tư cho trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Xây dựng đội ngũ trí thức, chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức làm việc, cống hiến, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội mà trước hết là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước. Ngược lại, lao động sáng tạo và cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là tình cảm và trách nhiệm của mỗi nhà khoa học, của đội ngũ trí thức nói chung.

Tổng Bí thư mong rằng, ngay sau buổi làm việc này, các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy cần sớm xây dựng và quyết liệt thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, bổ sung hoàn chỉnh những nội dung không còn phù hợp, nhất là về cơ chế, chính sách, tạo tiềm lực vật chất và tinh thần, phát huy mạnh hơn nữa tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, tập hợp thu hút đội ngũ trí thức tham gia cống hiến cho đất nước.

Theo Vietnamplus

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá