Hoàn thành cấp sổ đỏ trước 2016

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất tùy tiện, gây lãng phí nguồn lực đất đai. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Trước năm 2016, cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính, trích đo địa chính có tọa độ.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá