Hoàn thiện quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ BHXH

TP - BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 636 năm 2016 quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH và Quyết định 828 năm 2016 quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Ðình Liệu yêu cầu, việc xây dựng Dự thảo cần tuân thủ đúng quy định; với mục tiêu đơn giản hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nhằm rút ngắn thời hạn thực hiện thủ tục hành chính. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, BHXH Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện và ban hành Quyết định trên nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng