Hoàn toàn giải quyết được vấn đề biển Đông

Tại hội đàm cấp cao ngày 11-10 ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhất trí áp dụng các biện pháp hữu hiệu, đi sâu hợp tác hữu nghị.

Hoàn toàn giải quyết được vấn đề biển Đông

> Thỏa thuận nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển 

Một là, duy trì truyền thống tốt đẹp thăm viếng và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao dưới nhiều hình thức phong phú, như thăm chính thức, thăm làm việc, cử đặc phái viên…, kịp thời trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương.

Hai là, bên cạnh việc mở rộng và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa các cấp, ngành, địa phương của hai nước, cần không ngừng nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng; cùng nhau triển khai hiệu quả, thiết thực Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2011 - 2015.

Ba là, hai bên quan tâm thỏa đáng đến công tác giáo dục các tầng lớp nhân dân về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; mở rộng và tăng cường giao lưu nhân dân một cách phong phú, thiết thực, hiệu quả, nhất là giữa thanh - thiếu niên hai nước.

Bốn là, phát huy đầy đủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc trong việc quy hoạch tổng thể và đẩy mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cũng như nâng cao vai trò trong việc chỉ đạo khắc phục các cơ chế, chính sách còn vướng mắc; trước mắt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch 5 năm phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước giai đoạn 2011 - 2015.

Năm là, thúc đẩy mở rộng hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; chấp hành nghiêm túc và triển khai có hiệu quả những nội dung hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận; tăng cường tổ chức giao lưu giữa lực lượng vũ trang hai bên nhằm tăng cường đoàn kết, tin cậy, học hỏi lẫn nhau…

Sáu là, hai bên tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều đi đôi với các biện pháp từng bước giảm tình trạng nhập siêu của Việt Nam trong cán cân thương mại song phương.

Bảy là, hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch…

Tám là, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy giữ gìn, bảo vệ và sử dụng nguồn nước ở lưu vực các sông suối chung giữa hai nước trên cơ sở đảm bảo môi trường và phát triển bền vững.

Chín là, đối với các vấn đề còn tồn tại hay mới nảy sinh trong quan hệ giữa hai nước, trong đó có các vấn đề trên biển, hai bên cần kiên trì và bình tĩnh xử lý, giải quyết thỏa đáng, công bằng, hợp lý, thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị, phù hợp với nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, các thỏa thuận quốc tế và đặc điểm quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước, quyết không để bất cứ vấn đề gì, bất cứ thế lực nào chia rẽ quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Trước đó, diễn ra cuộc hội đàm hẹp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhìn nhận đây không phải là toàn cục quan hệ Việt - Trung, nhưng đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp đối với cả hai Đảng, hai nước, vì nó liên quan đến chủ quyền quốc gia dân tộc.

Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết được. Nếu hai bên xuất phát từ tầm cao chiến lược, từ lợi ích của nhân dân hai nước và căn cứ vào các chuẩn mực của luật pháp quốc tế thì hoàn toàn có thể tìm ra được một giải pháp thỏa đáng, có lý, có tình, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, nhất là khi hai nước đã có kinh nghiệm trong việc giải quyết hai vấn đề không kém phần nhạy cảm và phức tạp là vấn đề phân giới cắm mốc toàn tuyến biên giới đất liền và vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cùng hai Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, bao gồm:

- Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2011-2015.

- Quy hoạch phát triển 5 năm về hợp tác kinh tế, thương mại giai đoạn 2012-2016 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc.

- Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Trung Quốc giai đoạn 2011-2015.

- Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc sửa đổi Hiệp định Vận tải đường bộ giữa hai chính phủ.

- Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc thực hiện Hiệp định Vận tải đường bộ giữa hai chính phủ.

- Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá