Hoạt động HĐND huyện, xã còn hình thức

TP - Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về các kiến nghị của cử tri trong Hội nghị chuyên đề “Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp huyện, xã theo quy định của pháp luật”.

Tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh.
Tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Chu Sơn Hà cho biết, đa số cử tri Hà Nội nói rằng, cơ cấu đại biểu HĐND hiện nay chưa hợp lý, nặng về cơ cấu theo ngành nghề, dân tộc, giới... Từ thực tế đó, cử tri cho rằng, đại biểu được bầu còn hạn chế về trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động đại biểu. Cá biệt còn có công chức đang thực hiện nhiệm vụ tại HĐND kém nhiệt tình, thiếu kinh nghiệm và năng lực hạn chế.

Cũng theo cử tri, phần lớn đại biểu HĐND các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chưa tốt, dẫn đến báo cáo thẩm tra chưa bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và sức thuyết phục nên việc thực hiện chức năng “quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương” của HĐND cấp huyện, xã còn hạn chế. Việc giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã cũng còn hạn chế, tái giám sát chưa được quan tâm vì hầu hết trưởng ban của HĐND đều kiêm nhiệm. Có ý kiến còn cho rằng, HĐND chỉ quyết định những việc đã được quyết định trước, bàn cái người khác đã bàn, do vậy còn mang nặng tính hình thức, dẫn đến hoạt động HĐND chỉ là “hợp pháp hóa”.

Trước những tồn tại trên, cử tri cho rằng, việc sớm ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tổ chức lại hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Liên quan mô hình tổ chức, theo ông Chu Sơn Hà, đa số cử tri đề nghị mô hình tổ chức chính quyền địa phương bao gồm HĐND và UBND ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Việc sửa đổi liên quan bộ máy, cần quán triệt tinh gọn, không làm tăng biên chế cán bộ công chức mà chỉ đặt vấn đề sắp xếp lại để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Cũng có ý kiến đề nghị bổ sung Ban Đô thị của HĐND quận, thị xã để chịu trách nhiệm về quy hoạch đô thị, phát triển giao thông, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, môi trường.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá