Hoạt động kiểm toán phải độc lập

Tại phiên thảo luận về dự án Luật Kiểm toán Nhà nước, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đều nhất trí với quy định về nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán Nhà nước là độc lập...

Ý kiến chung của các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên môn của Nhà nước phục vụ cho cả Quốc hội và Chính phủ; đặc biệt giúp Quốc hội trong việc giám sát hoạt động tài chính-ngân sách, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Theo các đại biểu, ngoài những nhiệm vụ kiểm toán đột xuất do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ yêu cầu thì kế hoạch kiểm toán hàng năm do Kiểm toán Nhà nước lập phải báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện. Trong trường hợp này, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội có thể yêu cầu bổ sung vào kế hoạch kiểm toán mà không làm mất đi tính độc lập của Kiểm toán Nhà nước.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về nhiều nội dung quan trọng trong Luật Kiểm toán như kết cấu, tên gọi của Luật, phạm vi điều chỉnh, các loại hình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán.

Có ý kiến đề nghị tên gọi của Luật phải phản ánh nội dung của Luật điều chỉnh các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, tổ chức và hoạt động của loại hình kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ không thể quy định trong cùng một văn bản pháp luật với Kiểm toán Nhà nước.

Nguyên nhân chính là tại Việt Nam kiểm toán độc lập là loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán, được điều chỉnh bằng các văn bản pháp luật riêng, còn kiểm toán nội bộ là một bộ phận trong tổ chức bộ máy của doanh nghiệp, bảo đảm việc quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả.

Trong khi đó Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên môn của Nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tiền và tài sản khác của Nhà nước nên cần có văn bản pháp luật riêng quy định về vấn đề này.

Các đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng đóng góp ý kiến về việc sử dụng báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của cơ quan Thanh tra về cùng một nội dung./.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá