Học Bác là phát huy dân chủ, tôn trọng nhân dân

TP - “Tôn trọng nhân dân mà không dân chủ, chăm lo đời sống thì sao tôn trọng nhân dân. Tôn trọng nhân dân là điều cơ bản căn cốt trong tư tưởng của Bác. Những điều đó phản ánh xuyên suốt cuộc đời, tư tưởng của Bác khi nói đến vì dân”, PGS. TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói tại Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019.

PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Theo PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong học tập và làm theo Bác cần chú trọng đến việc tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ. “Tôn trọng nhân dân mà không dân chủ, chăm lo đời sống thì sao tôn trọng nhân dân. Đây là điều cơ bản căn cốt trong tư tưởng của Bác là vì nhân dân. Những điều đó phản ánh xuyên suốt cuộc đời, tư tưởng của Bác khi nói đến vì dân”, ông Phong nhấn mạnh.
Theo ông Phong, trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã bàn đến những vấn đề lớn là về tư tưởng đạo đức và phong cách của Bác. Bác để lại di sản lớn từ đối nội, đối ngoại. “Nếu lọc ra một điều gì đó có hàm lượng khoa học lớn có thể là Người viết và nói về dân hay nhất, sâu sắc nhất, cảm động nhất. Những việc làm của Bác cũng đều vì dân”, ông Phong cho biết.
Đề cập việc học tập và làm theo Bác, ông Phong cho rằng “không chỉ học thuộc lòng” mà “nói phải đi đôi với làm”, phải đi vào cuộc sống cụ thể. Muốn phát huy sức mạnh thì phải thực sự tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân, và phải chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá