Học và làm theo Bác cần trở thành nếp sống hằng ngày

TP - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được thực hiện kiên trì, thường xuyên, hướng tới đưa cuộc vận động trở thành ý thức tự giác, nếp sống sinh hoạt hằng ngày của mỗi người dân.

Chiều 26-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (CVĐ) đã họp, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo và kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí đánh giá, kết quả năm 2010 và 4 năm thực hiện CVĐ cho thấy, CVĐ đã được triển khai liên tục, đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành.

Ban chỉ đạo cũng cho rằng, việc thực hiện CVĐ ở các ngành, địa phương, đơn vị còn một số hạn chế. Nhận thức chung về CVĐ trong Đảng và trong xã hội chưa thực sự sâu sắc.

Nhất trí với đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương CVĐ về những kết quả nổi bật đạt được trong 4 năm (2007-2010), hạn chế yếu kém và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện CVĐ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, CVĐ cần được thực hiện kiên trì, lâu dài, thường xuyên, liên tục, hướng tới đưa CVĐ đi vào chiều sâu, xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần xã hội, trở thành ý thức tự giác, nếp sống sinh hoạt hằng ngày của mỗi người dân để đạt hiệu quả thiết thực như mong muốn.

Tổng Bí thư nhất trí với kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ vào ngày 11 và 12-12, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và yêu cầu công tác chuẩn bị chu đáo với quy mô hợp lý, tiết kiệm.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá