Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx

TPO - Hội thảo khoa học toàn quốc “Các Mác và thời đại ngày nay” sẽ diễn ra vào ngày 5/5 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và hoạt động chính trị trong và ngoài nước.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx

Hội thảo nhằm kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx (Các Mác) - lãnh tụ của giai cấp vô sản, một trong những vĩ nhân của nhân loại, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trung tâm Lý luận Chính trị thuộc Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị quốc gia khu vực II, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự Thật tổ chức.

Hội thảo thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và hoạt động chính trị trong và ngoài nước. Hội thảo sẽ tập trung đề cập những nội dung lớn, gồm: những di sản vĩ đại và đóng góp của Các Mác đối với lịch sử nhân loại; sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; những kinh nghiệm vận dụng chủ nghĩa Mác trong lịch sử; nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác tại Việt Nam trong bối cảnh mới.

Hội thảo diễn ra từ 7 giờ 30 ngày 5/5 tại Hội trường D, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TPHCM (số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) với hai phiên sáng và chiều. 

Một số bài tham luận sẽ được trình bày tại Hội thảo gồm:

- PGS.TS. Phạm Minh Tuấn & TS. Phạm Đình Đạt: Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.

- PGS.TS. Đặng Hữu Toàn: Các Mác và triết học Mác trong thế giới đương đại.

- TS. Nguyễn Anh Quốc: Vấn đề con người trong Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844.

- PGS.TS. Nguyễn Văn Luân: Giá trị bền vững của học thuyết Mác đối với việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- PGS.TS. Phí Mạnh Hồng: Vấn đề sở hữu: Từ hiện thực suy ngẫm về quan niệm của Các Mác.

- PGS. TS. Nguyễn Chí Hải & Th.S. Phạm Mỹ Duyên: Từ quan điểm của Các Mác về vấn đề bất bình đẳng đến sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và thực tiễn hiện nay.

- PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch: Góp phần tìm hiểu di sản tư tưởng Các Mác qua cách tiếp cận của một số nhà Mác học phương Tây từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay.

- Thiếu tướng, PGS.TS. Vũ Đức Khiển: Những cơ sở khẳng định sức sống mãnh liệt của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu: Vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác ở Hồ Chí Minh.

- PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa: Các Mác và học thuyết Mác trong thời đại ngày nay.

- PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương: Quan điểm về phân phối công bằng của Các Mác trong “phê phán cương lĩnh Gotha” và vận dụng quan điểm đó ở tại Việt Nam.

- PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn: Lý luận phân phối theo lao động của Các Mác với cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức.

- PGS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn: Các Mác đang đồng hành cùng nhân loại trong thế kỷ XXI.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá