Hội thảo khoa học 'Nguyễn Tất Thành ở Bình Định'

Ngày 19/8 tại thành phố Quy Nhơn, Tỉnh uỷ Bình Định đã phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam tổ chức Hội thảo: ''Nguyễn Tất Thành ở Bình Định''.

Trên 150 giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu đầu ngành có uy tín cao ở trong nước và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định qua các thời kỳ đã tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, 20 báo cáo tham luận khoa học đã tập trung nghiên cứu và làm sáng tỏ chủ đề xác định về thời gian cụ thể về Nguyễn Tất Thành ở Bình Định.

Từ những tư liệu lịch sử, các nhà khoa học đã xác định trên lộ trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã đến Bình Định cùng với cha là Nguyễn Sinh Sắc vào khoảng trung tuần tháng 5 năm 1909. Đồng thời sau hơn một năm sinh sống và học tập tại Bình Định, đến khoảng tháng 8 năm 1910, Nguyễn Tất Thành đã rời Bình Định vào Bình Thuận để tiếp tục hành trình vào Nam và trên đường ra nước ngoài tìm dường cứu nước, cứu dân.

Thông qua những tư liệu khoa học, các nhà khoa học đã phân tích và khẳng định rằng Bình Định là quê hương đã góp phần hình thành ý chí, quyết tâm và tư tưởng cứu nước, cứu dân của Nguyễn Tất Thành.

Từ những nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học đã nhất trí đề nghị các ngành chức năng ở Trung ương và địa phương cần sớm có kế hoạch phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể trong thời gian Nguyễn Tất Thành ở Bình Định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá