Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội

Một số vấn đề nhạy cảm của thành phố sẽ được các đại biểu bàn thảo và xem xét thông qua như: Kế hoạch sử dụng và định giá một số loại đất năm 2006; Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010 (có xét đến năm 2015)

Giao thông là một trong những vấn đề được đề cập trong kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Niên

Điểm mới nhất của kỳ họp này là HĐNDTP sẽ xem xét và biểu quyết thông qua các Báo cáo của UBND TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh quốc phòng năm 2005, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2006; tờ trình Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ KT-XH, an ninh quốc phòng của thành phố năm 2006.

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 34/2003 của HĐND về một số giải pháp kiềm chế, giảm dần tai nạn, ùn tắc giao thông (trong đó có việc quyết định bỏ hay không “lệnh” tạm ngừng đăng ký xe máy ở 7 quận nội thành); công tác sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2001-2005; kết quả thực hiện 9 công trình trọng điểm và các dự án nhóm A…

Tại kỳ họp này, HĐNDTP dự kiến ban hành 7 nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2006; dự toán thu chi ngân sách, giá một số loại đất và một số vấn đề quan trọng khác…

Riêng ngày 9/12, kỳ họp sẽ dành chủ yếu thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề nhạy cảm, được nhiều cử tri quan tâm.

Chẳng hạn, vấn đề xây dựng các quy chế cơ chế cho thành phố: Tại kỳ họp thứ 3 và 4 UBNDTP đã trình  HĐNDTP kế hoạch xây dựng 15 cơ chế, quy chế. Theo báo cáo của UBNDTP, riêng năm 2005, thành phố đã chi 2 tỷ đồng cho công tác rà soát, xây dựng các văn bản pháp quy, nhưng công tác này còn chậm và hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, có 11 nhóm vấn đề khác được cử tri quan tâm là: Việc bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành điện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở cho người thu nhập thấp, cơ chế chính sách cải tạo chung cư cũ nát, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, tiến độ triển khai chậm của một số công trình trọng điểm… 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng