Hơn 130 tỷ đồng cho các hộ vay phát triển sản xuất

TP - Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến nông 2016. Trong năm 2016, Trung tâm đã triển khai 20 dạng mô hình khuyến nông.

Các mô hình đều phù hợp với điều kiện sản xuất tại cơ sở, mang lại hiệu quả rõ rệt, được nông dân hưởng ứng, đánh giá cao. Bên cạnh đó, Trung tâm quản lý, sử dụng, bảo toàn hiệu quả Quỹ Khuyến nông thành phố với tổng dư nợ hơn 131 tỷ đồng cho hàng trăm hộ vay vốn phát triển sản xuất.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng