Hết năm 2017:

Hơn 2 vạn căn chung cư ở Hà Nội chưa được cấp 'sổ hồng'

TPO - Hết năm 2017, có khoảng 23.260 căn chung cư và nhà tái định cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa công bố Báo cáo số về kết quả thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã giao đất hoặc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cắm mốc giải phóng mặt bằng 620 dự án, diện tích đất thu hồi khoảng 1.752 ha. Số dự án chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện là 258 dự án, diện tích chuyển mục đích khoảng 556,9ha.
Về công tác cấp giấy chứng nhận, năm 2017 đã cấp giấy chứng nhận (hay còn gọi là sổ hồng) cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở chủ đầu tư đã xây dựng xong và đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định cho 155.656 căn/178.278 căn, đạt 87,31%. Còn 22.622 căn hộ đang được tiếp tục triển khai cấp giấy chứng nhận. Ước đến hết 31/12/2017, cấp được 155.885/178.278 căn, đạt 88%; còn 22.393 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.
Hà Nội cũng đã cấp giấy chứng nhận cho 12.710 căn/14.027 căn cho người mua nhà tái định cư, đạt 90%. Ước tính đến 31/12/2017, cấp được 13.160/14.027 căn, đạt 93,8%, còn 867 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.
Như vậy, tính đến cuối năm 2017, ước có khoảng 23.260 căn chung cư và nhà tái định cư chưa được cấp giấy chứng nhận. Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính từ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đã tổ chức đấu giá 7.500 tỷ đồng/10.000 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. 
Đơn vị đã xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất cho 93 dự án. Trong đó, 51 dự án đã có quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất là 24.783 tỷ đồng. 42 dự án đã xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định, UBND Thành phố phê duyệt.
Về công tác thanh tra, trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 63 đoàn thanh tra trong đó, có 43 đoàn thanh tra lĩnh vực đất đai, 14 đoàn thanh tra lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước, 2 đoàn thanh tra hành chính, 4 đoàn thanh tra khoáng sản. Ngoài các đoàn trực tiếp triển khai, Sở đã cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Bộ TNMT, các Sở ban ngành. 
Từ ngày 1/1/2017 đến 5/12/2017, Sở đã trình UBND Thành phố ban hành 2 quyết định thu hồi với tổng diện tích đất 100.944 m2.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng