Hơn 4,1 triệu USD nghiên cứu, đào tạo và bảo tồn di tích Huế

Dự án do Viện Di sản Thế giới UNESCO - Đại học Waseda, Heritage – Waseda tài trợ với nguồn vốn không hoàn lại là 3.706.810 USD, vốn đối ứng của địa phương là 449.900 USD.

Mục tiêu chung mà dự án hướng đến là phục hồi, tôn tạo các công trình, di tích lịch sử có giá trị đã bị hư hỏng.

Hiện nay, một số trang thiết bị nghiên cứu khoa học, các thiết bị đo vẽ khoa học, các thiết bị phân tích vật liệu, các bộ giàn giáo phục vụ trùng tu di tích, nhà tạm công trường, kính hiển vi điện tử... đã được ĐH Waseda chuyển về Huế.

Giai đoạn I của dự án sẽ được thực hiện  từ tháng 8/2005 đến tháng 3/2006 với các công việc chủ yếu về ổn định nơi làm việc, lắp đặt trang thiết bị, chuẩn bị cho một tiểu dự án bảo tồn và trùng tu điện Long Đức, thử nghiệm các vật liệu xây dựng cho công việc phối hợp trùng tu, tập huấn chương trình đào tạo cán bộ... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá