Hơn 4,6 triệu hồ sơ hưởng BHXH được lưu trữ điện tử

TP - Theo BHXH Việt Nam, tính hết tháng 9/2018, tổng số hồ sơ hưởng BHXH đang lưu trữ là hơn 4,63 triệu hồ sơ, đều đã thực hiện số hóa, lưu trữ hồ sơ điện tửvà dữ liệu điện tử.

Ở cấp địa phương, hiện đã hoàn thành và đang thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại 36 BHXH tỉnh thành. Hiện toàn bộ hồ sơ và dữ liệu điện tử này đã được chia sẻ đến BHXH tất cả các địa phương, thông qua Phần mềm Lưu trữ Hồ sơ điện tử phiên bản 1.0. Phầm mềm sẽ cung cấp công cụ quản lý, tìm kiếm hồ sơ, với thao tác nhanh chóng, dễ đàng. Đảm bảo an toàn dữ liệu, lưu trữ song song một kho hồ sơ giấy và một kho hồ sơ điện tử. BHXH đặt mục tiêu, tới năm 2025, sẽ số hóa với 100% hồ sơ, tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản từ 20 năm trở lên...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng