Hợp nhất sở ngành, tinh gọn bộ máy

TP - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, bên cạnh 15 tỉnh, thành phố đã đăng ký thực hiện, Bộ Nội vụ tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương đăng ký thí điểm sáp nhập, hợp nhất các sở, ngành. Bộ cũng sẽ tổng kết, xây dựng các phương án bộ máy Chính phủ của nhiệm kỳ tới theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân         Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân Ảnh: PV

Trao đổi với PV về việc sáp nhập, hợp nhất các sở, ngành có nhiệm vụ, chức năng tương đồng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Bộ Nội vụ đã có văn bản lần hai, gửi các địa phương đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở, ngành. Tính đến ngày 6/1, có 15/63 tỉnh, thành gửi văn bản về Bộ Nội vụ đăng ký thí điểm việc sáp nhập, hợp nhất này.

Đối với cấp tỉnh, Quảng Ninh và Yên Bái đã đăng ký thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đắk Nông và Yên Bái đăng ký hợp nhất Sở GTVT với Sở Xây dựng; Đắk Nông đăng ký hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra; Bạc Liêu hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở KH&CN với Sở GD&ĐT; tỉnh Hà Giang hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ, Thanh tra với Ủy ban Kiểm tra.

Đối với cấp huyện, đăng ký hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND có tỉnh Ninh Bình, thực hiện tại 1 huyện; tỉnh Tiền Giang đăng ký hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ tại 6 huyện; hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện tại 4 huyện. Bên cạnh đó, 14 tỉnh đã thực hiện hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND, gồm: An Giang, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Trà Vinh, Hải Dương, Bình Phước, Hà Nam, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Thái Bình, Hà Giang (triển khai tại 35 huyện).

Ngoài ra, các tỉnh Quảng Ninh, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Giang thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ tại 32 huyện.

Cũng tại Quảng Ninh, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang tiến hành hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện tại 30 huyện. Trong khi đó, tỉnh Lạng Sơn sáp nhập Phòng Dân tộc với Phòng LĐ,TB&XH tại 4 huyện. Các tỉnh Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Sơn La sáp nhập Phòng Y tế với Văn phòng HĐND và UBND tại 14 huyện; tỉnh Bắc Kạn, Quảng Ninh sáp nhập Phòng Dân tộc với Văn phòng HĐND và UBND tại 5 huyện.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết và sẽ lựa chọn 20% số đơn vị để làm thí điểm, với tinh thần làm cẩn thận, kỹ lưỡng. Nếu khả năng thành công sau thí điểm khoảng 80% thì mới chính thức làm. Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng và đã được đồng ý sẽ có văn bản để trình Bộ Chính trị xin chủ trương một lần nữa. Sau đó Chính phủ sẽ sớm ban hành hai nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 và 37 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Tinh gọn, hiệu quả

Liên quan đến việc sắp xếp các bộ, ngành, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ đang được giao nhiệm vụ tổng kết tổ chức bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuẩn bị xây dựng các phương án bộ máy Chính phủ của nhiệm kỳ tới. Sau khi tổng kết, Bộ Nội vụ sẽ có báo cáo đầy đủ với Chính phủ và Bộ Chính trị, từ đó xem chức năng, nhiệm vụ có chồng lấn với nhau hoặc bỏ sót nhiệm vụ hay không để sắp xếp lại, góp phần tinh giản bộ máy, thực hiện bộ đa ngành, đa lĩnh vực.

Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp bộ máy các bộ, ngành theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế, chính sách; đồng thời nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành.

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành. Trong đó đặc biệt lưu ý đến những nơi có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới. Điển hình như ngành GTVT - xây dựng; tài chính - KH&ĐT… Trong năm 2020, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa tới, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết và sẽ lựa chọn 20% số đơn vị để làm thí điểm, với tinh thần làm cẩn thận, kỹ lưỡng. Nếu khả năng thành công sau thí điểm khoảng 80% thì mới chính thức làm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá