Lạng Sơn:

Hủy bỏ thông báo thu hồi đất liên quan đến chợ Đồng Đăng

TPO - Hủy bỏ Thông báo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Lạng Sơn, cho tồn tại song song chợ truyền thống Đồng Đăng và Trung tâm thương mại Đồng Đăng là những nội dung đáng chú ý trong kết luận của Thanh tra chính phủ có sự đồng ý, chỉ đạo của phó thủ tướng Trương Hòa Bình.

Chợ truyền thống Đồng Đăng là chợ dân sinh có tuổi đời trên 120 năm  .Ảnh: Duy Chiến
Chợ truyền thống Đồng Đăng là chợ dân sinh có tuổi đời trên 120 năm .Ảnh: Duy Chiến
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng TTCP Trương Hòa Bình tại văn bản số 751/VPCP, ngày 25/1/2019 của VPCP, Tổng thanh tra CP đã thông báo kết quả kiểm tra việc xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng tại văn bản số 229/TB- TTCP, ngày 28/2/2019.

Theo đó, để tạo sự đồng thuận của nhân dân, Thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 170/TB-UBND ngày 8/5/2017 của UBND tỉnh; kiểm tra, rà soát lại các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác, đảm bảo đầy đủ các điều kiện khác cho việc chuyển đổi chợ Đồng Đăng nhưng phải phù hợp với quy định; kiểm tra, rà soát lại hình thức đầu tư hạng mục khuôn viên cây xanh, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 3/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Đồng Đăng và Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 8/12/2015 của UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng quản lý chợ Đồng Đăng; quyết định phương án quản lý tạm thời chợ Đồng Đăng cũ phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, phải bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đối với khu vực Trung tâm Thương mại Đồng Đăng và chợ Đồng Đăng cũ; tổ chức duy trì, đảm bảo hoạt động bình thường của chợ Đồng Đăng cũ, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân, hộ kinh doanh; tích cực đấu tranh chống buôn lậu tại khu vực chợ Đồng Đăng.

Trong thời gian thực hiện các nội dung trên phải duy trì hiện trạng chợ Đồng Đăng cũ và TTTM chợ Đồng Đăng mới, tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục được nhân dân đồng tình ủng hộ, không để xẩy ra khiếu kiện đông người.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá