Hủy quy hoạch 5 dự án thủy điện ở Thanh Hóa

TPO - Năm dự án thủy điện nhỏ ở Thanh Hóa đã bị loại khỏi quy hoạch dự án thủy điện, do có tác động lớn đến môi trường hoặc ảnh hưởng đến các quy hoạch khác.

> Chưa tích nước phát điện Thủy điện Sông Tranh 2

Cụ thể, đó là dự án Thủy điện sông Đằn (công suất 1MW), huyện Thường Xuân; Thủy điện sông Chàng (công suất 3MW), huyện Như Xuân; Thủy điện suối Khứ (tên cũ suối Khó, công suất 1MW), huyện Quan Hóa; Thủy điện Hón Nưa (công suất 1MW), huyện Quan Hóa; thủy điện Hủa Vọng (công suất 1MW), huyện Mường Lát.

Ngoài việc loại khỏi quy hoạch 5 dự án thủy điện trên, dự án thủy điện Tam Lư (công suất 6MW) trên sông Lò, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cũng tạm dừng, chưa đầu tư xây dựng trước năm 2015.

Đây là kết quả rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến ngày 24-1-2013. Hiện nay, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn để UBND tỉnh này xem xét, gửi bộ Công Thương loại khỏi quy hoạch các dự án thủy điện có tác động lớn đến môi trường hoặc ảnh hưởng đến các quy hoạch khác.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá