[Infographics] Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23/10, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá