Kê khai tài sản đối với tất cả đảng viên, công chức

TP - Hôm qua (4/10), dự thảo “Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008”, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã được gửi đến Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Theo đó, về chỉ tiêu kinh tế, dự thảo Báo cáo nêu rõ: “Phấn đấu quyết liệt để đạt tốc độ tăng trưởng GDP là 9%”. Về xã hội, có chỉ tiêu tạo việc làm mới khoảng 1,65 triệu người, trong đó xuất khẩu lao động 8,5 vạn người.

Cũng theo dự thảo Báo cáo, trong năm 2008, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy Chính phủ mới, bảo đảm điều hành thông suốt các cấp chính quyền từ T.Ư đến địa phương.

Đổi mới cơ chế sắp xếp và bổ nhiệm nhân sự theo hướng nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức. Nâng cao vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng trong việc trực tiếp bổ nhiệm và bãi miễn các chức danh trong bộ máy Chính phủ.

Nâng cao khả năng và chất lượng giải trình của các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, trước Quốc hội và trước nhân dân.

Đáng chú ý, có việc các bộ, ngành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và điều chỉnh chức năng của mình theo hướng xóa bỏ những nhiệm vụ mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện...

Trong số các giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô, có việc tiến hành phân bổ ngân sách minh bạch với sự giám sát chặt chẽ hơn của Quốc hội và hội đồng nhân dân. Nâng cao trách nhiệm và kỷ luật tài chính đối với các chương trình, dự án ODA...

Chủ động kiềm chế tốc độ lạm phát thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Hoàn thành việc xây dựng lộ trình thực hiện giá thị trường đối với các loại hàng hoá và dịch vụ nhà nước còn định giá (giá điện, nước sinh hoạt, giá vé máy bay, giá vé đường sắt...). Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách tiền lương.

Gắn cải cách tiền lương với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển dụng lao động vào khu vực kinh tế nhà nước và bộ máy công quyền; phân cấp và nâng cao tính tự chủ trong việc tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch cho các bộ, ngành. Tổ chức trực tiếp sử dụng lao động theo nguyên tắc khoán kinh phí hành chính và biên chế đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Dự thảo Báo cáo cũng đề ra nhiều biện pháp đồng bộ để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, như: Bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản trái với nguyên tắc tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm; nghiêm khắc xử lý những người thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong việc cấp giấy phép kinh doanh, các thủ tục tài chính, thuế và các thủ tục hành chính khác...

Để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, có việc áp dụng nghiêm túc việc kê khai tài sản đối với tất cả đảng viên, công chức, các thành viên trong Hội đồng quản trị và các Ban quản lý thuộc các bộ, ngành, các doanh nghiệp nhà nước.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá