Chính phủ ban hành nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập:

Kê khai tài sản để xác minh tham nhũng

TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, người có nghĩa vụ phải kê khai cả tài sản, tài khoản ở nước ngoài của bản thân, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

Minh họa của Khều

Đặc biệt, thu nhập từ mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân trở lên theo quy định của pháp luật; kim khí quý, đá quý, tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, các công cụ chuyển nhượng khác, mô tô, ô tô, tàu, thuyền và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên, đều là những tài sản, thu nhập bị bắt buộc kê khai.

Có tố cáo, phản ánh rõ ràng thì phải xác minh tài sản, thu nhập

Một trong những điểm mới của Nghị định so với các dự thảo đầu tiên, là việc quy định đại biểu Quốc hội (QH) chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) chuyên trách, người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND, có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Những ứng cử viên vào QH và HĐND mà bị kết luận là kê khai tài sản, thu nhập không trung thực thì bị xoá tên khỏi danh sách người ứng cử trong thời hạn một nhiệm kỳ.

Để xem xét, đánh giá, kết luận về tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập, Nghị định quy định việc yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện khi có một trong những căn cứ như:

Khi có kết luận của cơ quan Kiểm tra Đảng, cơ quan Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra về trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập liên quan đến hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, tố cáo hoặc phản ánh về vấn đề tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, mà phản ánh đó có nội dung rõ ràng và người tố cáo, phản ánh nêu rõ họ, tên, địa chỉ..., cũng được xem là căn cứ yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập: Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền quản lý người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với người dự kiến được bầu, phê chuẩn;

Chủ tịch nước yêu cầu Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với người dự kiến được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ...  

Nghiêm cấm tẩu tán tài sản dưới mọi hình thức

Nghị định nghiêm cấm các hành vi tẩu tán tài sản dưới mọi hình thức nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập; cản trở việc xác minh tài sản, thu nhập; khai thác, sử dụng trái pháp luật bản kê khai tài sản, thu nhập; lợi dụng việc quản lý, khai thác bản kê khai tài sản, thu nhập để gây mất đoàn kết nội bộ hoặc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác; 

 Nghị định cũng cấm lợi dụng việc xác minh tài sản, thu nhập để gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của người được xác minh; xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của người được xác minh; gây mất đoàn kết nội bộ hoặc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

Quản lý, khai thác, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập như thế nào?

Bản kê khai tài sản, thu nhập được quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ cán bộ và chỉ được khai thác, sử dụng trong các trường hợp như: Phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong việc thẩm tra, xác minh, kết luận về hành vi tham nhũng...

Bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập phải được công bố trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu công khai của cơ quan, tổ chức  có thẩm quyền.

Bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND được công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người đó.

Hàng năm phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Theo Nghị định, người bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tuỳ theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau:

Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương và hạ ngạch. Quyết định kỷ luật đối với nguời kê khai tài sản, thu nhập không trung thực phải được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tổ chức đơn vị nơi người đó làm việc; thời hạn công khai là ba tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật được ban hành.

Chậm nhất là ngày 30/11 hàng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gửi bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu, hướng dẫn và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản kê khai tài sản, thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện việc kê khai và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập cho đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (9/3/2007).

Ai có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm: Đại biểu QH chuyên trách, đại biểu HĐND chuyên trách, người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND; sĩ quan chỉ huy từ phó tiểu đoàn trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên trong Quân đội nhân dân, phó tiểu đoàn trưởng, phó trưởng công an phường, thị trấn, phó đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân; từ phó trưởng khoa, bác sĩ chính tại các bệnh viện, viện nghiên cứu của Nhà nước trở lên; phó trưởng ban trở lên của báo, tạp chí có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước;

Từ phó trưởng ban trở lên tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng ban quản lý dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;

Từ phó trưởng phòng, phó trưởng ban các phòng, ban nghiệp vụ trong Cty nhà nước; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, ủy viên UBND xã, phường, thị trấn; điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên Nhà nước...

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được bảo đảm bí mật nội dung của bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng