Kế thừa giá trị pháp lý của Hiến pháp đầu tiên

TP - Ngày 5/11, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học 70 năm Hiến pháp Việt Nam.

Hội thảo khoa học 70 năm Hiến pháp Việt Nam
Hội thảo khoa học 70 năm Hiến pháp Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trải qua 70 năm kể từ ngày Hiến pháp năm 1946 ra đời, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 trên cơ sở kế thừa, phát huy kinh nghiệm lập hiến và những giá trị chính trị, pháp lý của bản Hiến pháp đầu tiên.

Hoàn cảnh ra đời, nội dung và các quy trình, kỹ thuật lập hiến của Hiến pháp năm 1946 vẫn còn những bài học cần được tiếp tục nghiên cứu, phát huy. 

Cùng ngày, triển lãm “70 năm Hiến pháp Việt Nam” cũng được khai trương, trưng bày gần 100 hình ảnh, tài liệu tiêu biểu về Hiến pháp.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá