Kéo lạm phát năm 2009 xuống dưới 15%

TP - Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII sáng qua (16/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Người đứng đầu Chính phủ vừa đề cập 7 điểm nhấn về KT-XH vừa thẳng thắn chỉ ra các hạn chế trong công tác điều hành và các bài học kinh nghiệm; đồng thời nêu lên 8 giải pháp lớn phát triển KT-XH năm 2009.

Tăng trưởng năm 2008 khó đạt 7%

Thủ tướng đã khẳng định những chuyển biến tích cực bước đầu quan trọng như: Việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đạt được kết quả bước đầu quan trọng; Nền kinh tế duy trì được mức tăng trưởng khá trong điều kiện lạm phát cao, tăng GDP cả năm ước đạt khoảng 6,5% - 7%; An sinh xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả, tổng NSNN hỗ trợ trực tiếp cho người thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội năm 2008 khoảng 19.800 tỷ đồng, tăng khoảng 14.700 tỷ đồng so với thực hiện năm 2007.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém nổi lên, đó là: Lạm phát cao, nhập siêu lớn, cân đối kinh tế vĩ mô chưa vững chắc; Hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế khó đạt chỉ tiêu đề ra là 7%;

Đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp, người nghèo và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn; Việc giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc còn chậm, kết quả còn hạn chế;

Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu là khâu đột phá; kết quả phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thấp; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn vẫn còn phức tạp; Quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện tuy có bước tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu…

Qua thực tiễn thời gian qua, Thủ tướng  cho biết Chính phủ đã  rút ra  5 bài học thiết thực đối với công tác chỉ đạo, điều hành: Thứ nhất là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững.

Thứ hai, phải đặc biệt coi trọng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế trong quá trình phát triển.

Thứ ba, phải kiên trì và nhất quán thực hiện cơ chế kinh tế thị trường, đồng thời coi trọng vai trò quản lý của Nhà nước.

Thứ tư, phải quan tâm, tổ chức tốt công tác dự báo và phân tích kinh tế. Thứ năm, phải căn cứ tình hình thực tế của đất nước mà xác định nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức hành động với trách nhiệm cao nhất. 

Tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, nhiệm vụ còn lại trong năm 2009 và 2010 là rất nặng nề, nhiều chỉ tiêu khó đạt kế hoạch. “Tuy nhiên, chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản, đó là điều kiện chính trị xã hội ổn định; nội lực, tiềm năng tăng trưởng của đất nước còn lớn và còn có thể phát huy mạnh hơn...”- Thủ tướng nhấn mạnh.

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trước giờ khai mạc Quốc hội. Ảnh: Hồng Vĩnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ mục tiêu tổng quát phát triển KT-XH của năm 2009 là: Tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, chủ động hạn chế tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chăm lo tốt hơn an sinh xã hội; duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát này, theo Thủ tướng, cần tập trung làm tốt nhóm nhiệm vụ: Thực hiện có hiệu quả các chính sách về tiền tệ, tài khoá, đầu tư, xuất nhập khẩu, tăng cường mức độ an toàn của hệ thống tài chính, ngân hàng; đưa lạm phát năm 2009 xuống dưới 15% và xuống một con số vào năm 2010; Thực hiện tốt các chính sách hiện có và ban hành các chính sách mới phù hợp nhằm bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo;

Phát huy mọi tiềm năng của đất nước, tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 7%; Coi trọng tính bền vững và chất lượng tăng trưởng trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch và hiệu quả đầu tư, áp dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng trong sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế;

Tập trung cao hơn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn…

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2009 do Chính phủ trình Quốc hội

Về kinh tế: GDP tăng khoảng 7% so với 2008 (GDP bình quân đầu người khoảng 1.200 USD); Tổng kim ngạch XK khoảng 76,7 tỷ USD (tăng 18% so với 2008); Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 725 nghìn tỷ đồng (40% GDP); Bội chi NSNN bằng 4,8% GDP; Chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 15%.

Về xã hội:  Số tỉnh đạt chuẩn phổ cập THPT cơ sở: 55 tỉnh; Tuyển mới ĐH,CĐ tăng 11,4%; trung cấp chuyên nghiệp tăng 15,6%; CĐ nghề và trung cấp nghề tăng 18%; Mức giảm tỷ lệ sinh là 0,2%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động (trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 9 vạn người); Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12%; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 19%; Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 26,85 giường; Diện tích nhà ở đô thị bình quân đầu người: 12,2 m2.

Về môi trường: Cung cấp nước hợp vệ sinh cho 79% dân số nông thôn; 85% dân số đô thị được cấp nước sạch; Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: 65%; chất thải rắn được thu gom: 82%; xử lý chất thải nguy hại: 65%; xử lý chất thải rắn y tế: 75%; 65% KCN, KCX có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; Tỷ lệ che phủ rừng: 40,5%.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá