Kết quả bầu cử cấp ủy tại đại hội các cấp

TPO - Ban Tổ chức T.Ư vừa có thông báo về kết quả bầu cử cấp ủy tại đại hội các đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, đến nay toàn bộ 68/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 – 2015 nhưng không trúng cử Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.
Ông Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 – 2015 nhưng không trúng cử Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Công khai, dân chủ

Các Đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư đã bầu 61 bí thư cấp ủy và có 2 đồng chí bí thư cấp ủy được chỉ định tại đại hội. Riêng Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương không thực hiện nội dung bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư mà để Bộ Chính trị chỉ định. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa bầu Bí thư, Bộ Chính trị sẽ phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trong tổng số các bí thư được bầu, có 2 người dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 3,17% (nhiệm kỳ trước không có); có 3 người là nữ, chiếm tỷ lệ 4,76%. Các đồng chí bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 có độ tuổi bình quân là 52,43; được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, trong đó có 14 đồng chí có trình độ tiến sỹ, chiếm tỷ lệ 22,22%.

Theo đánh giá của Ban tổ chức T.Ư nhìn chung công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được tiếp tục đổi mới theo hướng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; được tiến hành bài bản, khoa học theo quy hoạch cán bộ với quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Còn nể nang, thiếu kiên quyết

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được nêu trên, đại hội các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 vẫn còn những mặt hạn chế. Trong đó, có 35 trường hợp đủ điều kiện tái cử (chiếm 1%) nhưng bầu không trúng Ban chấp hành, do khi chuẩn bị cấp ủy còn nể nang, thiếu kiên quyết trong chuẩn bị người thay thế. Bầu Ban thường vụ còn thiếu 39 đồng chí (chiếm tỷ lệ 4,03%) do cơ cấu giới thiệu chưa phù hợp với quy định, hướng dẫn của T.Ư và tín nhiệm của cán bộ.

Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy ở một số đảng bộ chưa đạt yêu cầu của Chỉ thị 36. Cụ thể có đến 41/65 đảng bộ không có cán bộ trẻ tham gia Ban thường vụ. Số lượng phó bí thư cấp ủy so với đề án nhân sự còn thiếu 9 đồng chí (chiếm 0,93%), trong đó 2 đồng chí phó bí thư tỉnh ủy trúng cử Ban chấp hành, nhưng không trúng cử Ban thường vụ.

Theo Ban tổ chức T.Ư nguyên nhân của hạn chế trên là do việc quán triệt, chỉ đạo của một số cấp uỷ về Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa kỹ lưỡng và chưa thật sự sâu sát, quyết liệt.

Cá biệt có nơi còn chủ quan hoặc nể nang, chưa nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chưa kịp thời xử lý, giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác nhân sự; cá biệt có nơi còn biểu hiện thiếu đoàn kết, thống nhất. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá