Kết thúc Hội thảo về đại thắng mùa xuân 1975

Hội thảo "Đại thắng mùa xuân 1975-Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam" do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tư tưởng-Văn hóa trung ương và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Dinh Thống Nhất đã kết thúc sau hai ngày làm việc.

Quang cảnh buổi hội thảo

Hội thảo lần này không những đã góp phần đánh giá đúng đắn, đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà còn tiếp tục làm sáng tỏ hơn các vấn đề, các bài học kinh nghiệm, các giá trị tinh thần, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn vận dụng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, cũng như những nghiên cứu khoa học, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Qua các bản tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo, nhiều tư liệu cụ thể được bổ sung, góp phần làm rõ hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về nguồn gốc chiến tranh; những nhân tố cơ bản làm nên sức mạnh Việt Nam. Hội thảo góp phần làm rõ bản lĩnh và trí tuệ của toàn dân, toàn quân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng là thắng lợi của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ nhưng mềm dẻo, khôn khéo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân đã được các nước xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ. Sự ủng hộ đã được cụ thể hóa bằng sự giúp đỡ to lớn và có ý nghĩa quan trọng về vật chất.

Tham luận tại Hội thảo của Đại tá Trần Tiến Hoạt, Phó Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử kháng chiến chống Mỹ-Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, cho biết trong 20 năm, từ 1955 đến 1975, Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác đã viện trợ cho Việt Nam khối lượng hàng hóa gần 2,4 triệu tấn, bao gồm hàng hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật, quy đổi thành tiền tương đương với 7 tỷ rúp.

Tham luận này cũng khẳng định thành quả của cuộc kháng chiến cống Mỹ cứu nước không tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ trên tinh thần quốc tế vô sản của các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của bầu bạn khắp nơi trên thế giới nói chung. Sự ủng hộ, giúp đỡ bắt nguồn từ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến; từ đường lối, chính sách ngoại giao đúng đắn, mềm dẻo, sáng tạo của Đảng, và từ ảnh hưởng và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá