Bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng:

Khắc phục bệnh hình thức trong học tập

TP - Chiều 20/4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, đã hoàn thành chương trình đề ra sau hai ngày làm việc với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến. Ảnh: Nguyễn Dân.
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến. Ảnh: Nguyễn Dân.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, đây là hội nghị cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Với mục đích cung cấp đầy đủ, chuẩn xác các luận điểm và quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội, Bộ Chính trị đã phân công các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã giới thiệu chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nêu rõ: Ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, các báo cáo đã đáp ứng yêu cầu truyền đạt về những quan điểm lớn, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nội dung truyền đạt của các vị Ủy viên Bộ Chính trị về những quan điểm lớn, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương, ở đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, các cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả khắc phục triệt để bệnh hình thức.

Khuyến khích phương pháp truyền đạt nêu vấn đề, gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung các văn kiện và Nghị quyết Đại hội; sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để mở rộng số lượng người được nghe truyền đạt. Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu sau Hội nghị, các vị lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng theo đúng quy định tại Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá