Khắc phục 'bệnh' ngại học, lười học nghị quyết

TPO - Theo ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư), phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết, nhất là tình trạng khai mạc thì đông, cuối giờ thì thưa thớt lấy lý do công việc mà bỏ học…

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư
Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

Sáng 29/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư)  Đảng lần thứ 6, khóa XII. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu ở T.Ư có lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan...; tại các địa phương, có các lãnh đạo địa phương, đơn vị...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư lưu ý, bốn nghị quyết mà Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo cũng đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

Hơn nữa, theo ông Võ Văn Thưởng, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp,xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

Khắc phục 'bệnh' ngại học, lười học nghị quyết - ảnh 1 Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư 6 tại đầu cầu Hà Nội

Cũng theo ông Võ Văn Thưởng, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; quản lý tốt việc theo học cùng với đòi hỏi cao về chất lượng học tập,quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của các đại biểu tham dự.

Bên cạnh việc lắng nghe, nghiên cứu, cần phải bố trí đủ thời gian để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động. Các địa phương, đơn vị cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề, liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn.

“Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết, nhất là tình trạng khai mạc thì đông, cuối giờ thì thưa thớt lấy lý do công việc mà bỏ học Nghị quyết hoặc học hình thức, chiếu lệ, không chịu suy nghĩ, phân tích để hiểu rõ những điểm mới, những yêu cầu mới mà tình hình hiện nay đòi hỏi”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Một nội dung khác cũng được Trưởng Ban Tuyên giáo lưu ý là,  trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của T.Ư nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng