Khắc phục việc bố trí sai người, nhầm chỗ trong công tác cán bộ

TPO - Phó Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hạn chế tối đa việc bố trí nhầm người, sai người, nhầm chỗ, sai chỗ, nhất là người đứng đầu.

Phó Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình
Phó Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Ban Tổ chức T.Ư cho biết, năm 2017 là năm thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tham mưu và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội 12 đã đề ra.

Ngành đã tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức.

Toàn ngành đã tích cực, chủ động đổi mới hiệu quả, đoàn kết thống nhất, kiên quyết chống tiêu cực, cửa quyền trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hình ảnh người cán bộ “gương mẫu, trong sáng, tinh thông” gắn với đổi mới phong cách làm việc theo nội dung “4 hoá” đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Tuy nhiên, ông Bình cũng nhấn mạnh, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; chi ngân sách thường xuyên tăng và đang ở mức cao 65%.

“Cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở, băn khoăn, lo lắng của các cấp uỷ Đảng, nhất là của Tổng Bí thư, Thường vụ cấp uỷ và Bí thư cấp ủy các cấp”, ông Bình nói.

Về giải pháp, ông Bình cho biết tập trung hoàn thiện một số quy định về một số việc cần làm nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế xin – cho; duyệt – cấp; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, sâu sau, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa….

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lựa chọn, bố trí những người có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Hạn chế tối đa việc bố trí nhầm người, sai người, nhầm chỗ, sai chỗ, nhất là người đứng đầu.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm các quy trình trong công tác cán bộ; đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng