Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 BCHTƯ Đảng khoá IX

Sáng 4/7, Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX đã khai mạc tại Hà Nội và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 13/7.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ Hội nghị Trung ương 12 có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX sẽ trình tại Đại hội Đảng lần thứ X, bao gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, Báo cáo công tác xây dựng Đảng và bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận và thông qua Phương hướng công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và một số vấn đề khác.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá