Khai mạc hội nghị lần thứ 15 T.Ư Đảng khóa IX

Ngày 14/4, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị sẽ kéo dài đến hết ngày 15/4.

Hội nghị nhằm tiếp tục xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành về các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ X sắp tới và hoàn chỉnh phương án nhân sự các cơ quan lãnh đạo khóa X để giới thiệu với Ban Chấp hành Trung ương khóa X xem xét, quyết định.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết tại hội nghị, Bộ Chính trị cũng sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để trình Đại hội Đảng lần thứ X quyết định. Ngoài ra, Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Trung ương về công tác tổ chức và phục vụ Đại hội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: "Hội nghị Trung ương lần này là hội nghị cuối cùng của khóa IX. Với tính chất quan trọng của các vấn đề cần giải quyết, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập thể trong thảo luận, có quyết định đúng đắn, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng."

Tổng Bí thư cho biết hơn nửa tháng qua, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị các công việc còn lại để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, cụ thể là chỉnh lý lần cuối và hoàn chỉnh các văn kiện sẽ trình Đại hội, chuẩn bị phương án giới thiệu nhân sự và tiếp tục hoàn thiện các dự thảo quy chế, chương trình chi tiết của Đại hội.

TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá