Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội

TPO - Sáng 4/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018 của thành phố Hà Nội; thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố

Trong phiên khai mạc buổi sáng 4/12, HĐND đã nghe UBND thành phố báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

Báo cáo trước HĐND thành phố, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội KT-XH thành phố năm 2017 đạt được kết quả khá toàn diện.

Theo đó, kinh tế tăng trưởng khá, đạt 8,5% - hoàn thành kế hoạch đề ra; thu ngân sách vượt kế hoạch; thu hút vốn đầu tư tăng cao; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển.

“Năm kỷ cương hành chính 2017” có chuyển biến rõ nét; quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được chấn trỉnh, có bước tiến bộ; xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng.

UBND thành phố nhấn mạnh, tất cả các chỉ tiêu phát triển KT-XH đều hoàn thành kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt dự toán và 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả đạt được phù hợp tình hình phát triển chung của cả nước, Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là một đầu tàu kinh tế của cả nước.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thừa nhận, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do T.Ư đề ra trên một số lĩnh vực còn chậm. Kinh tế có bước phát triển toàn diện, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững.

Đặc biệt, quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự, an toàn giao thông còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đặc biệt là lấn chiếm đất nông nghiệp, vi phạm khai thác cát, sử dụng bến bãi trái phép còn xảy ra; còn có một số hạn chế trong quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài chính về đất đai.

Hạ tầng đô thị, khắc phục úng ngập, ùn tắc giao thông, kiểm soát và xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường chưa tốt; hiện tượng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm về biển hiệu có lúc, có nơi còn diễn ra.

Lĩnh vực phát triển văn hóa – xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến nhưng chưa chuyển thành ý thức tự giác và hành động thường xuyên của người dân; công nhận các tiêu chí về văn hóa còn chưa đi vào thực chất.

Công tác cải cách hành chính bước đầu có chuyển biến, song việc quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả thấp; tính chủ động trong tham mưu, đề xuất của một số cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm; lãnh đạo, cán bộ ở cấp cơ sở có lúc, có nơi còn gây phiền hà cho người dân và đã xảy ra một số vụ việc đáng tiếc trong ứng xử của cán bộ, công chức với người dân gây bức xúc trong dư luận.

Trong năm 2018, UBND thành phố đề ra nhiều giải pháp về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa xã hội. Đặc biệt nhấn mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường...

UBND thành phố cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, hiệu quả thực thi các chính sách và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành và các cấp.  

Cùng với đó, tập trung khuyến khích hỗ trợ thúc đẩy thành lập doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút, thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư nước ngoài; tập trung triển khai các dự án đầu tư XDCB ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường, môi sinh: an toàn thực phẩm; cung cấp nước sạch; đảm bảo xử lý chất thải rắn; tiếp tục Chương trình trồng 1 triệu cây xanh; hạ ngầm cáp điện, thông tin trên các tuyến phố. Xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh.

Đồng thời với đó, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và duy trì có hiệu quả các hoạt động của Ban chỉ đạo 197...

Video đang được xem nhiều

‘Siêu dự bị’ tỏa sáng, Liverpool đè bẹp M.U
‘Siêu dự bị’ tỏa sáng, Liverpool đè bẹp M.U
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá