Khai trừ Đảng đối với Phó viện trưởng viết facebook sai sự thật

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Anh Sơn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

Ngày 8/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Anh Sơn.

Trước đó, vào ngày 5/3, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Anh Sơn, đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

Theo đó, ông Trần Đức Anh Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội (facebook), vi phạm Điều 3, 4, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/ 2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Vi phạm của ông Sơn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 7; Điểm g, Khoản 2, Điều 10, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Đức Anh Sơn

Trước đó vào tháng 2/2018, tại kỳ họp thứ 20 Ủy ban kiểm tra (Thành ủy Đà Nẵng) đã thi hành kỷ luật ông Trần Đức Anh Sơn bằng hình thức cảnh cáo vì viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng