Khai trương trang tin điện tử Đại hội XII

TP - Trung tâm Báo chí Đại hội XII vừa khai trương, vận hành trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” tại địa chỉ daihoi12.dangcongsan.vn. Đây là trang thông tin chính thức về Đại hội XII trên mạng internet, gồm 11 chuyên mục, ngoài tiếng Việt còn có tiếng Anh, Pháp và tiếng Trung.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII Lê Hồng Anh đánh giá, đến thời điểm này, chúng ta đã cơ bản tổ chức xong đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. 

Đầu năm 2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ khai mạc. Qua đó báo chí cần tập trung tuyên truyền, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá