Bài viết Dự thi “Những ý tưởng về cải cách hành chính”

Khám chữa bệnh “một cửa” cho người có thẻ BHYT

Quy trình khám chữa bệnh “một cửa” được bắt đầu và kết thúc tại 1 phòng làm việc gọi là phòng tiếp đón... Đó là những ý tưởng để giảm bớt thủ tục hành chính phiền hà cho người đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT đã được áp dụng tại bệnh viện Xanh Pôn.

1. Kiểm tra phiếu khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế và giấy tờ tuỳ thân có ảnh, nhập dữ liệu, in, ký, đóng dấu và phát phiếu khám chữa bệnh.

2. Giữ thẻ (phiếu khám chữa bệnh) Bảo hiểm y tế, viết giấy hẹn và trả thẻ cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú, xác nhận vào bệnh án, phát phiếu điều trị nội trú.

3. Phát phiếu khám bệnh để bệnh nhân đi khám chữa bệnh.

4. Hướng dẫn bệnh nhân đến các phòng khám bệnh, Xét nghiệm, X quang và thủ thuật.

5. Nhập số liệu chi phí khám chữa bệnh vào máy vi tính, thống kê chi phí, đối chiếu, in bảng tổng hợp chi phí khám chữa bệnh phục vụ cho các kỳ quyết toán.

Nhân viên bệnh viện cần phải làm 4 việc:

1. Tiếp đón, phát số và hướng dẫn người bệnh sang bàn làm việc của cán bộ giám định Bảo hiểm y tế.

2. Thu nhận chứng từ, phiếu khám chữa bệnh và đơn cấp thuốc Bảo hiểm y tế khi bệnh nhân đi khám chữa bệnh xong quay trở lại.

3. Tính chi phí đợt khám chữa bệnh, viết biên lai thu tiền viện phí theo quy định phần 20% chi phí khám chữa bệnh của đối tượng thực hiện cùng chi trả để người bệnh đi lĩnh thuốc và ra về điều trị ngoại trú.

4. Chuyển giao cho cán bộ giám định Bảo hiểm y tế các chứng từ chi phí khám chữa bệnh để vào máy vi tính.

Để thực hiện khám chữa bệnh theo quy trình “một cửa” cho người có thẻ BHYT, cần có sự thống nhất cao giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đối với bệnh viện:

1. Bố trí một phòng làm việc lớn, hoặc một địa điểm tập trung đủ để kê bàn ghế, lắp đặt máy vi tính cho tất cả cán bộ giám định của Bảo hiểm y tế và nhân viên của bệnh viện làm việc.

2. Sắp xếp một khu vực trong phòng, hoặc hành lang để có thể kê đặt, bảo quản được 30 đến 60 chỗ ngồi bằng ghế đơn hoặc ghế băng dành cho bệnh nhân Bảo hiểm y tế chờ khám bệnh.

3. Bố trí một khu vực thuận tiện để lắp đặt, bảo quản hệ thống Ti vi, đầu Video.

4. Cử cán bộ phòng khám, phòng Tài chính kế toán làm việc tại khu vực phòng khám.

5. Tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt các khoa phòng và cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính.

6. Kẻ vẽ lại hệ thống bảng biển hướng dẫn tại khu vực phòng khám bệnh.

7. Thông báo nội dung cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp đón người bệnh đến khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế.

Đối với bảo hiểm xã hội:

1. Mua sắm và chuyển giao cho bệnh viện các trang thiết bị như: Ti vi, Video để phát chương trình tuyên truyền hoặc thông báo cần thiết cho bệnh nhân được biết; ghế để bệnh nhân ngồi; phiếu khám chữa bệnh ngoại trú; máy vi tính, máy in La ze để cán bộ giám định Bảo hiểm y tế sử dụng; bàn ghế để cán bộ giám định Bảo hiểm y tế và nhân viên bệnh viện cùng sử dụng.

2. Đồng thời chọn cán bộ giám định có đủ trình độ và khả năng để bố trí làm việc tại phòng khám;

3. In và cấp phiếu khám chữa bệnh ngoại trú;

4. Tập huấn cho cán bộ giám định và cán bộ của bệnh viện nội dung cải cách thủ tục hành chính thực hiện quy trình khám chữa bệnh “một cửa”. Cuối cùng, để thực hiện được những nội dung trên, bệnh viện và cơ quan BHYT cần ký cam kết thực hiện tổ chức khám chữa bệnh theo quy trình “một cửa” cho người có thẻ BHYT.

Đề tài trên đây đã được tổ chức thực hiện ở một số bệnh viện trên địa bàn Thủ đô từ năm 2002. Tính đến nay đã có 23 bệnh viện thuộc các tuyến Trung ương, thành phố, ngành và bệnh viện thuộc trung tâm y tế áp dụng mô hình “một cửa” thu được kết quả rất tốt.

Ví dụ như: Bệnh viện Xanh Pôn. Có 150.000 người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện, mỗi ngày có khoảng 800 lượt người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh. Bên cạnh đó số bệnh nhân không có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh lớn gấp 3-4 lần bệnh nhân có thẻ BHYT.

Tuy khối lượng bệnh nhân rất lớn, nhưng từ khi bệnh viện phối hợp với BHXH Hà Nội thực hiện khám chữa bệnh theo quy trình “một cửa” thì người bệnh nói chung và người bệnh có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh không phải chờ đợi lâu, thủ tục hành chính đơn giản. Chất lượng khám điều trị được tăng lên, quá trình khám chữa bệnh diễn ra trật tự văn minh. Kết quả đó được nhân dân Thủ đô hoan nghênh, cho nên số lượng người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Xanh Pôn ngày một tăng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá