Khẩn trương lập phương án nạo vét hồ Tây

TPO - Nhằm cải tạo môi trường hồ Tây, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương lập phương án nạo vét, bổ cập nước Hồ Tây, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/3.

Khẩn trương lập phương án nạo vét hồ Tây

Hồ Tây là điểm thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế và nhân dân Thủ đô. Vì vậy, Thành phố xác định nạo vét, bổ cập nước hồ Tây là công việc trọng tâm, trọng điểm của Thành phố về vệ sinh môi trường. 

Hiện phương án do BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố trình bày còn nhiều nội dung chưa được nghiên cứu, khảo sát kỹ, cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện phương án để báo cáo lãnh đạo UBND thành phố.

Để có đánh giá tổng thể, UBND thành phố giao BQLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố chủ trì, cùng tư vấn phối hợp Công ty Thoát nước, UBND quận Tây Hồ và các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, khảo sát đánh giá lại hiện trạng, cơ sở lập luận để xác định cốt nước theo các mùa, lập bình đồ tổng thể và chia các khu vực cụ thể, xác định tổng khối lượng cần nạo vét...

Nghiên cứu đánh giá tác động của việc nạo vét đến môi trường sinh thái; tác động, ảnh hưởng khi giảm mực nước; trên cơ sở khảo sát và nghiên cứu nêu trên, đề xuất, báo cáo UBND thành phố phương án nạo vét cụ thể trong tháng 3/2017 các nội dung: khối lượng nạo vét 1 ngày, số điểm nạo vét, công nghệ nạo vét, phương án đổ bùn, tiến độ thực hiện, tổng chi phí dự án...

Về phương án bổ cập nước, BQLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố chỉ đạo tư vấn phân tích kỹ 2 phương án: Bổ cập nước từ sông Hồng và bổ cập bằng nước sau khi xử lý của Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây.

Nêu rõ khó khăn, thuận lợi, rủi ro; chi phí đầu tư ban đầu, các chi phí quản lý, duy trì thường xuyên đối với phương án bổ cập bằng nước sau khi xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư..., đề xuất phương án chọn trong tháng 3/2017.

UBND quận Tây Hồ đề xuất, báo cáo UBND thành phố phương án nạo vét bùn, thu gom rác tại các khu vực bến thủy khi di dời phương tiện trước ngày 20/3.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng