Khánh Hòa: Tiến sĩ tình nguyện về công tác được cấp nhà

TP - Chuyên gia đầu ngành có học vị tiến sĩ mà tỉnh có nhu cầu và tình nguyện về Khánh Hòa công tác sẽ được trợ cấp ban đầu 50 triệu đồng, trợ cấp thêm cho đủ tổng thu nhập hàng tháng bằng 10 tháng lương tối thiểu.

Ngoài ra sẽ được cấp 1 căn hộ chung cư và tạo điều kiện cho gia đình sinh sống ổn định tại Khánh Hòa...

Sinh viên là người Khánh Hòa đi học đại học sau đó chuyển tiếp học tiến sĩ, có nguyện vọng về lại địa phương công tác, chịu sự phân công của tỉnh sẽ được ưu tiên trong tuyển dụng, được thưởng 40 triệu đồng và ở nhà công vụ trong 5 năm, được trợ cấp thêm cho đủ tổng thu nhập hàng tháng bằng 7 tháng lương tối thiểu…

Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết về việc ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài, được HĐND tỉnh Khánh Hoà thông qua ngày 17/3.

Đối tượng được áp dụng chế độ này là cán bộ, công chức, viên chức các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ xã, phường, thị trấn không hưởng lương từ ngân sách; học sinh các trường THPT thuộc tỉnh và sinh viên có hộ khẩu gia đình thường trú tại Khánh Hòa, cam đoan tham gia nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá