Khảo sát thái độ phục vụ của hàng loạt cơ quan ở Hà Nội

TPO - Đối tượng lấy ý kiến phục vụ khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng là cá nhân, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính, đã hoàn tất giao dịch, sử dụng dịch vụ của cơ quan hành chính trong kỳ đánh giá.

Khảo sát thái độ phục vụ của hàng loạt cơ quan ở Hà Nội

Thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

Phạm vi của đề án là khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị: Sở, cơ quan ngang sở, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; các tổ chức hành chính trực thuộc sở; UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn.

Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố Hà Nội gồm: Cục Thuế thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, Kho bạc nhà nước thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện.

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các TTHC liên thông thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, tư pháp, lao động, người có công và xã hội và các lĩnh vực khác...

Đối tượng lấy ý kiến phục vụ khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng là cá nhân, tổ chức có giao dịch TTHC, đã hoàn tất giao dịch, sử dụng dịch vụ của cơ quan hành chính trong kỳ đánh giá. Các yếu tố, tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội. Các yếu tố, tiêu chí thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức là các yếu tố cơ bản liên quan đến dịch vụ hành chính công do các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp.

Kết quả triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao trong đề án này là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hằng năm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và công chức.

Tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong đề án này được xem xét, khen thưởng định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định hoặc cản trở việc tổ chức thực hiện Đề án này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá