Khen thưởng phải kịp thời, tránh hình thức

TP - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ 63 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác thi đua khen thưởng năm 2016 cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, từng bộ, ngành, địa phương, tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động thiết thực, hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội. Việc khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, chặt chẽ, tránh hình thức.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng