Khi nào kiểm lâm được dùng súng?

TPO - Cán bộ kiểm lâm đáp ứng các điều kiện sẽ được cấp trên giao súng ngắn, súng tiểu liên và đạn để phục vụ tuần tra, bảo vệ rừng, truy quét điểm khai thác lâm sản.

Lực lượng kiểm lâm được trang bị súng quân dụng. Ảnh: Báo Cao Bằng.
Lực lượng kiểm lâm được trang bị súng quân dụng. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Theo quy định, lực lượng kiểm lâm được sử dụng súng để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, truy quét các tụ điểm khai thác, mua, bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái quy định của pháp luật.

Các quy định trên nằm trong thông tư liên tịch 01/2014 giữa Bộ NN&PTNT và Bộ Công an về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

Theo đó, lực lượng kiểm lâm được trang bị các loại vũ khí quân dụng là súng ngắn, súng tiểu liên; các loại đạn dùng cho các loại súng quy định. Còn công cụ hỗ trợ có các loại súng dùng để bắn đạn cao su, hơi cay, chất gây mê, pháo hiệu và các loại đạn dùng cho các loại súng này…

Các đối tượng được trang bị vũ khí quan dụng là Cục Kiểm lâm;  Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hạt Kiểm lâm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ; Kiểm lâm vùng, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; Trạm Kiểm lâm địa bàn, Trạm Kiểm lâm cửa rừng.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nói trên có trách nhiệm giao vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho cán bộ kiểm lâm có đủ tiêu chuẩn theo quy định để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, truy quét các tụ điểm khai thác, mua, bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái quy định của pháp luật.

Người được giao sử dụng vũ khí quân dụng phải có phẩm chất đạo đức tốt; có sức khỏe phù hợp với công việc được giao, được cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên chứng nhận; được huấn luyện về chuyên môn, kiểm tra định kỳ về kỹ năng sử dụng vũ khí và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí.

Cũng theo quy định, các loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải được quản lý, bảo quản tập trung tại kho, nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, đơn vị được trang bị, sử dụng. Đồng thời, việc giao, nhận vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải có sổ sách theo dõi, có đầy đủ chữ ký của người giao, người nhận.

Cán bộ kiểm lâm, cán bộ, nhân viên lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ khi kết thúc nhiệm vụ, hết thời hạn được giao, chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc… phải bàn giao lại đầy đủ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và hồ sơ, sổ sách có liên quan cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

Khi thi hành công vụ, người được giao sử dụng vũ khí quân dụng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc nổ súng phải tuân thủ quy định tại Điều 22 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá