Khởi điểm thuế thu nhập cá nhân: 4 - 5 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân với hai phương án về mức khởi điểm chịu thuế: 4 hoặc 5 triệu đồng mỗi tháng. Trước khi nộp thuế, cá nhân được giảm trừ gia cảnh.

Khoản giảm trừ này gồm 2 phần: đối với bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Phần chiết trừ đối với người nộp thuế là mức khởi điểm tính thuế (4-5 triệu đồng). Đối với người phụ thuộc gồm 3 mức 50% (mức khởi điểm chịu thuế) đối với mỗi người phụ thuộc là tàn tật; 40% đối với mỗi người phụ thuộc dưới 18 tuổi; 30% đối với mỗi người phụ thuộc khác. Dự kiến mức trừ cho những người phụ thuộc không quá 10 triệu đồng/tháng (tương đương với trường hợp người nộp thuế nuôi 5-7 người).

Dự luật quy định 2 biểu thuế. Thuế lũy tiến (áp dụng với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công) gồm 8 bậc, khoảng cách giữa các bậc là 5%, mức thấp nhất là 5% và cao nhất là 35%. Thuế suất toàn phần (áp dụng với các loại thu nhập từ đầu tư như lãi cho vay, tiền gửi tiết kiệm, lợi tức cổ phần, chuyển nhượng vốn, bất động sản, trúng xổ số...) mức áp dụng từ 5 đến 25%.

Như vậy, nếu mức khởi điểm chịu thuế là 4 triệu đồng, người có thu nhập 10 triệu đồng/tháng, nuôi 2 người phụ thuộc dưới 18 tuổi thì thu nhập chịu thuế là 2,8 triệu đồng (phần chiết trừ gia cảnh gồm 4 triệu đồng cho bản thân + 3,2 triệu đồng nuôi 2 người phụ thuộc). Với biểu thuế như dự kiến thì số tiền phải nộp là 180.000 đồng. Trong trường hợp quy định mức khởi điểm 5 triệu đồng/tháng, thì người có thu nhập 10 triệu đồng nêu trên chỉ phải nộp 50.000 đồng mỗi tháng. Theo quy định hiện hành, số thuế phải nộp là 500.000 đồng.

Dự luật cũng quy định chuyển toàn bộ cá nhân, hộ kinh doanh đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sang nộp thuế thu nhập cá nhân. Thực hiện thống nhất mức khởi điểm, biểu thuế, không phân biệt người trong nước với người nước ngoài. Theo tính toán của Bộ Tài chính, những người nước ngoài có thu nhập hằng tháng khoảng 15-120 triệu đồng phải nộp thuế cao hơn trước từ 400.000 đến 2,4 triệu đồng.

Bộ Tài chính cho biết sẽ lấy ý kiến đóng góp của người dân trước khi hoàn thiện trình Quốc hội thông qua vào năm 2007, áp dụng vào năm 2009.

Biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất (%)
1 Đến 4 triệu đồng 0
2 Trên 4 đến 6 triệu đồng 5
3 Trên 6 đến 9 triệu đồng 10
4 Trên 9 đến 14 triệu đồng 15
5 Trên 14 đến 24 triệu đồng 20
6 Trên 24 đến 44 triệu đồng 25
7 Trên 44 đến 84 triệu đồng 30
8 Trên 84 triệu đồng 35

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá