Không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công

TPO - Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý; không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội.

Quốc hội trong ngày khai mạc. Ảnh Như Ý
Quốc hội trong ngày khai mạc. Ảnh Như Ý

Chiều 22/10, báo cáo thẩm tra các nội dung về ngân sách nhà nước ngắn hạn và trung hạn, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp trong kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2016-2020 dự kiến tỷ lệ huy động từ thuế, phí thấp hơn 21% GDP, khả năng hoàn thành mục tiêu theo nghị quyết số 25/2016/QH14 khó khăn.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý về việc xây dựng dự toán thu từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh có mức tăng khá cao so với ước thực hiện năm 2018. Cụ thể là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 10%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 13,3%. Trong khi đó, năm 2018, dự kiến thu từ các khu vực này đều không đạt dự toán. Theo ủy ban thẩm tra, dự toán như trên sẽ tạo áp lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu năm 2019.

Về thu từ dầu thô, theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, sản lượng khai thác có xu hướng giảm dần qua các năm. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về sự sụt giảm sản lượng tại các mỏ khai thác, dự kiến trữ lượng và kế hoạch khai thác trong các năm tiếp theo, tạo căn cứ xây dựng dự toán sát hơn.

Đề cập đến dự toán chi ngân sách năm 2019, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh nguyên tắc ưu tiên bố trí chi cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia. Liên quan đến chi thường xuyên, một số ý kiến cho rằng, việc bố trí tăng lương cơ sở cao hơn so với các năm gần đây sẽ tạo áp lực và khó khăn hơn để giảm chi thường xuyên theo các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, có kế hoạch, biện pháp thực hành tiết kiệm, cắt, giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết, tiết giảm mạnh hơn chi ngân sách; không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội.

Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước dự kiến vượt dự toán nhưng chưa thật bền vững, chưa đáp ứng được yêu cầu ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo.

Thu ngân sách cơ bản mới đủ cho chi thường xuyên, trả nợ lãi và một phần tích lũy cho đầu tư. Số thu từ 3 khu vực kinh tế quan trọng không đạt dự toán trong 2 năm 2017 và 2018 đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng của ngân sách trung ương.

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ tập trung cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, chi đầu tư và giảm tỷ trọng chi thường xuyên; kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách, giảm bội chi. Cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng trước khi đề xuất các loại thuế mới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng